Πολιτική απορρήτου

1. To Forum:
To «Bookfriends.gr» (εφεξής το «Forum») αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας με την επωνυμία Retail World SA η οποία εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25(Α.Φ.Μ. 999645183, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων), (εφεξής ο «Διαχειριστής») και φιλοξενεί την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για το βιβλίο και την λογοτεχνία, εκφράζοντας την προσωπική τους άποψη για ένα βιβλίο ή για το ευρύτερο έργο ενός συγγραφέα.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα:
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:
Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Δεσμεύσεις του Διαχειριστή:
Ο Διαχειριστής δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν τα Μέλη. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Μελών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και ο Διαχειριστής καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο. Εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε Μέλους οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Forum, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στον Διαχειριστή. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στον Διαχειριστή.

5. Δεδομένα που συλλέγουμε:
Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν:

-όνομα χρήστη (username),
-διεύθυνση e-mail
-διεύθυνση IP,
-Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που περιηγηθήκατε πριν από εμάς,
-Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Δείτε την «Πολιτική Cookies» παρακάτω.
-Τα σχόλιά σας.

Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης μπήκες. Δείτε την «Πολιτική Cookies» παρακάτω. Επιπλέον δεδομένα μπορεί να συλλέγονται εφόσον επιλέγετε να τα μοιράζεστε, όπως για παράδειγμα αν συμπληρώσετε επιπλέον πληροφορίες στο προφίλ σας.

6. Παιδιά:
Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε σε παιδιά να εγγράφονται στο Forum όταν είναι κάτω από 16 ετών.

7. Πότε συλλέγουμε τα Δεδομένα σας:
Συλλέγουμε κάποια ή όλα από τα παραπάνω Δεδομένα στις παρακάτω περιπτώσεις:

-Όταν κάνετε εγγραφή στο Forum,
-Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας μας,
-Όταν επισκέπτεστε τις διάφορες σελίδες του Forum. Δείτε την «Πολιτική Cookies» παρακάτω.
-Όταν συμπληρώνετε επιπλέον πεδία στο προφίλ σας.
-Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, δικών μας ή τρίτων.
-Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο

Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας:
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους:

-Για να ολοκληρώσουμε την εγγραφή σας στο Forum, ώστε να μπορείτε να συνεισφέρετε περιεχόμενο.
-Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση e-mail σας για να σας ενημερώσουμε για κάποια νέα δραστηριότητα στο Forum.
-Η διεύθυνση IP σας καταγράφεται όταν πραγματοποιείτε συγκεκριμένες ενέργειες στο Forum. Η διεύθυνση IP σας δεν είναι ποτέ εμφανής δημόσια.
-Πέραν της ειδοποίησής σας για νέα του Forum που μπορεί να είναι σχετικά με εσάς, κατά καιρούς ενδέχεται να επικοινωνούμε με όλα τα Μέλη για σημαντικές πληροφορίες όπως ανακοινώσεις ή ενημερώσεις μέσω email. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα email αυτά με τη σχετική επιλογή/κουμπάκι.

9. Κοινοποίηση των Δεδομένων σας:
Τα Δεδομένα σας κοινοποιούνται:

-…………………………
-Σε άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς:
(i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο,
(ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων του Forum ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης και των Πολιτικών του Forum,
(iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και
(iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη)
-Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

10. Πολιτική απέναντι στους τρίτους στους οποίους κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας:

Στους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας:

-Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
-Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.
-Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
-Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχετε θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.
-Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε τρίτους παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπέυθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διαχειριστή.

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με τον Διαχειριστή:

-να τηρούν εχεμύθεια,
-να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια του Διαχειριστή,
-να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
-να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

11. Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο του Forum θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους το Forum μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία - ΗΠΑ.Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ασφαλείς τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Για να αποφύγουμε τυχόν μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή διαρροή πληροφοριών, έχουμε λάβει σχετικά μέτρα και εγκαταστήσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων που συλλέγουμε.

12. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων:
Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στο Forum.

13. Δικαιώματα των Μελών:

-Δικαίωμα πρόσβασης: Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
-Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
-Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
-Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
-Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.
-Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας: Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

15. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας:
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στην ταχυδρομική διεύθυνση του Διαχειριστή (Ερμού 25, 14564 Νέα Κηφισιά) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της (dpo@public.gr) με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Κατ’ εξαίρεση, αν επιθυμείτε την διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να τα πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

16. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας:
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο Διαχειριστής μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

17. Eφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας:
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

18. Προσφυγή σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

19. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής:
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

20. Ερωτήσεις και Σχόλια:
Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας να ελέγχετε τον χειρισμό από τον Διαχειριστή. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ο οποίος θα χαρεί να σας βοηθήσει:

-Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@public.gr ή
-Επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στη διεύθυνση Ερμού 25 14564 Νέα Κηφισιά, Ελλάδα.