img
10 κριτικές
img
2 κριτικές
Το ξύπνημα της Εύας
Miller Alice
Ροές
img
1 κριτικές
Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου
Barthes Roland
Κέδρος - Ράππα
img
1 κριτικές
Μεταφυσική του έρωτα
Schopenhauer Arthur
Ροές
img
1 κριτικές
Ιστορία της καπότας
Πετρόπουλος Ηλίας
Νεφέλη
img
1 κριτικές
Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική
Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
Κριτική
img
1 κριτικές
Αγανακτήστε!
Hessel Stéphane
Εκδόσεις Πατάκη
img
1 κριτικές
Κοινωνιολογία της υπανάπτυξης
Φίλιας Βασίλης Ι.
Σύγχρονη Εποχή
img
1 κριτικές
Ο ζυγός της Αφροδίτης
Παναγόπουλος Θεόδωρος Δ.
Ενάλιος
img
1 κριτικές
Το Φανταστικό
Sartre Jean - Paul
img
1 κριτικές
img
1 κριτικές
img
1 κριτικές
Πώς λειτουργεί ο φασισμός
Stanley Jason
Μεταίχμιο
img
1 κριτικές
21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα
Harari Yuval Noah
Αλεξάνδρεια
img
1 κριτικές
Φιρντάους
El - Saadawi Nawal
Δώμα
img
1 κριτικές
Αόρατες Γυναίκες
Perez Caroline Criado
Μεταίχμιο
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Θέματα κοινωνικής πολιτικής και πεδία εφαρμογής
Συλλογικό έργο - Κουκιάδης Ιωάννης Δ. - Πιπερόπουλ
University Studio Press
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Οι φονικές ταυτότητες
Maalouf Amin
Ωκεανίδα
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Μάνη
Πουλαντζάς Νίκος
Ευρασία
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Αυτοβιογραφία
Mill John Stuart
Κούριερ Εκδοτική
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Τα βρέφη σε ιδρύματα: τα βρέφη και οι θεσμοί
Συλλογικό έργο - Delion Pierre - David Myriam - Go
University Studio Press
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Δίκτυα κοινωνικής προστασίας
Συλλογικό έργο
Κριτική
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Η ομάδα, το σώμα και η ψυχοθεραπεία
Λουμπράνο - Κωτούλα Κλορίντα - Κόμη Μαριλένα
Θυμάρι
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Μειονότητες και εξουσία
Παπαστάμου Στάμος - Mugny Gabriel
Πεδίο
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Συγκριτική λαογραφία
Puchner Walter
Αρμός
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Βασανιστήρια και εξουσία
Σιμόπουλος Κυριάκος
Στάχυ
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Κοινότητα και ψυχιατρική μεταρρύθμιση
Συλλογικό έργο - Στυλιανίδης Στέλιος - Μπαγουρδή Ε
Τόπος
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Βία στην οικογένεια
Συλλογικό έργο - Αγάθωνος - Γεωργοπούλου Ελένη - Α
ΚΨΜ