img
1 κριτικές
img
1 κριτικές
Μια καρδιά για τον Λεοντόκαρδο
Κυριαζής Ηλίας
Jemma Press
img
1 κριτικές
X-Men - Το έπος του μαύρου φοίνικα
Byrne John - Claremont Chris
Οξύ / Marvel
img
1 κριτικές
The infinity gauntlet
Starlin Jim
Οξύ / Marvel
img
1 κριτικές
The Infinity war
Starlin Jim
Οξύ / Marvel
img
1 κριτικές
Τhe Αvengers - η τελευταία στρατιά
Aaron Jason
Brainfood Αποκλειστικά
img
1 κριτικές
Μαύρη χήρα θανάσιμο ξεκίνημα
Cornell Paul
Brainfood Αποκλειστικά
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Eternals
Gaiman Neil
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Spawn Godslayer 2
Holguin Brian
Comicworld
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Spawn Godslayer
Holguin Brian
Comicworld
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Witchblade: Η γέννηση μιας ηρωίδας
Silvestri Marc - Wohl David - Haberlin Brian - Tur
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
X-Men, Ε όπως εξάλειψη
Morrison Grant
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Wolverine
Manning Matthew K.
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Silver Surfer: Requiem
Straczynski J. Michael
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Superman: Birthright
Waid Mark
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Watchmen
Moore Alan
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Heroes: Η αρχή
Συλλογικό έργο - Coleite Aron Eli - Kim Chuck - Po
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Superman

Εκδόσεις Καστανιώτη
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Superman: Birthright
Waid Mark
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Poison Ivy
Moore John Francis
Modern Times
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Iron Man: Extremis
Warren Ellis
Anubis
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Blast Comics
Συλλογικό έργο
Giganto
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Χ-Μen: Οι µεταλλαγµένοι υπερ-ήρωες
Δραμουντάνης Νίκος
Σαββάλας
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Superboy

Εκδόσεις Καστανιώτη