img
1 κριτικές
img
1 κριτικές
Η κρίση των δικτατοριών
Πουλαντζάς Νίκος Α.
Θεμέλιο
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Κράτος, κοινωνικές τάξεις, καπιταλισμός, ιμπεριαλι
Πουλαντζάς Νίκος Α.
Εκδόσεις Παπαζήση
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισμός
Πουλαντζάς Νίκος Α.
Θεμέλιο
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Η κρίση του κράτους
Πουλαντζάς Νίκος Α. - Buci - Glucksmann Christine
Εκδόσεις Παπαζήση
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Η κρίση των δικτατοριών
Πουλαντζάς Νίκος Α.
Το Ποντίκι
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Φασισμός και δικτατορία
Πουλαντζάς Νίκος Α.
Θεμέλιο
img
0 κριτικές
γράψε την πρώτη!
Κείμενα: μαρξισμός, δίκαιο, κράτος
Πουλαντζάς Νίκος Α.
Νήσος