img
60 κριτικές
img
50 κριτικές
Αγαπητέ Θεέ
Schmitt Eric - Emmanuel
Opera
img
44 κριτικές
img
20 κριτικές
img
13 κριτικές
Ένας γιος
Palomas Alejandro
Opera
img
12 κριτικές
img
12 κριτικές
Κουτσό
Cortázar Julio
Opera
img
11 κριτικές
img
9 κριτικές
Να βλέπεις στον έρωτα
Bucay Jorge - Salinas Silvia
Opera
img
7 κριτικές
Βασίσου πάνω μου
Bucay Jorge
Opera
img
6 κριτικές
img
6 κριτικές
20 βήματα μπροστά
Bucay Jorge
Opera
img
6 κριτικές
Θέλω...
Bucay Jorge
Opera
img
5 κριτικές
img
5 κριτικές
img
5 κριτικές
img
4 κριτικές
img
4 κριτικές
Ο πωλητής παρελθόντων
Agualusa José Eduardo
Opera
img
4 κριτικές
img
3 κριτικές
img
3 κριτικές
img
2 κριτικές
img
2 κριτικές
Ο ένοικος
Topor Roland
Opera
img
2 κριτικές
Η υποψία
Grimaldi Laura
Opera
img
2 κριτικές
img
2 κριτικές
img
2 κριτικές
img
2 κριτικές
Γονείς και παιδιά
Bucay Jorge - Bucay Demian
Opera